In 2015 waren veel studenten boos omdat de Basisbeurs werd vervangen voor een leenstelsel, dit valt zeker te begrijpen. De studieschulden stegen enorm onder de studenten, omdat ze veel moesten gaan lenen. Gelukkig keert de basisbeurs in het schooljaar van 2023 weer terug en wordt het leenstelsel afgeschaft. Toch zitten veel studenten nog steeds met een hoge studieschuld en wij hebben voor jullie uitgezocht wat de gemiddelde studieschuld in Nederland is.

bron: pinterest.nl
bron: pinterest.nl

Een echte pechvogel

Ben jij begonnen met studeren tussen 2015 en 2017 dan kan je jezelf wel een ‘pechvogel’ noemen. Want in 2018 kwam er een nieuwe regel: studenten die begonnen waren in 2018/2019 hoefden in hun eerste schooljaar maar de helft van het studiegeld te betalen.

Wij zijn benieuwd naar de studieschuld van de huidige studenten op het moment.

Meer lenen

De hoeveelheid van je studieschuld heeft met een aantal dingen te maken. Als je als student thuis woont en met een studenten ov (gratis) reist, heb je veel minder uitgaven dan als je bijvoorbeeld op kamers woont. Als je op kamers woont moet je zelf boodschappen doen, huur betalen, je wilt soms uit of een drankje doen etc. Dat zijn dus al veel meer ‘extra’ kosten. Bij sommige is er alleen geen keuze door de reistijd tussen de plek waar ze wonen en waar hun studie zit. Daarnaast zijn er ook gewoon studenten die er aan toe zijn op lekker op zichzelf te wonen en het studenten leven in te hoppen.

Studenten lenen tegenwoordig meer en sneller dan voorheen. Dat kwam door de introductie van het leenstelsel en de afschaffing van de basisbeurs. Studenten kregen dus niet meer een bepaald bedrag per maand vanuit de overheid, maar moesten hun studie zelf  betalen, en dit is voor veel studenten erg lastig zonder te lenen.

De gemiddelde studieschuld in ons ‘kikkerlandje’

Studenten die vallen in het oude stelsel, waar een basisbeurs werd uitgereikt, hebben een lagere studieschuld dan de nieuwe generatie, wat natuurlijk logisch is. Studenten die geboren zijn in 1994 hadden op achttien jarige leeftijd een studieschuld van 1500 euro. Dat gemiddelde steeg al snel naar 4,1 duizend. De generatie die geboren is in 1998 en dus te maken kreeg met het leenstelsel, hebben gemiddeld een studieschuld van 2.500 euro op 18-jarige leeftijd en hou je vast dat gemiddelde  is weer gestegen naar ongeveer 8.000 euro, in twee jaar tijd!

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) liet ons weten dat de gemiddelde studieschuld in 2015 op zo’n 12.400 euro lag. En dit gemiddelde is nog meer gestegen naar 13.700 euro, in 2019. Helaas worden de leningen van de studenten steeds hoger, en neemt de druk enorm toe.

Lees ook: Dit is het modaal inkomen van Nederland in 2022