Helaas is het anno 2020 nog steeds waar: mannen en vrouwen worden nog steeds niet helemaal gelijkwaardig behandelt in Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen. Er speelt namelijk een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat betekent dat er een verschil is in het inkomen dat mannen en vrouwen genereren, ook al hebben zij dezelfde opleiding gevolgd. Pardon? Dat is mega oneerlijk, maar helaas is het echt zo.

Say what? Loonkloof?

Oke er bestaat dus een loonkloof tussen mannen en vrouwen, good to know, maar wat is dit precies? De loonkloof is soms wat lastig om te begrijpen, omdat het verschil in loon vaak simpelweg afhangt van de functie, opleiding, leeftijd en ervaring van een persoon. “Je kunt niet gewoon mannen en vrouwen met elkaar vergelijken,” stelt Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behavior aan de Radboud Universiteit. “Mensen hebben andere opleidingen, ervaringen en leeftijden. Dat soort zaken moet je corrigeren en wat je dan nog overhoudt, is de onverklaarbare loonkloof. Dat is de loonkloof die wijst op discriminatie.” Het verschil is als volgt: als een man een andere opleiding heeft gehad dan een vrouw en ook meer verdient (maar ze werken wel bij hetzelfde bedrijf) dan komt dit simpelweg door het verschil in opleidingsniveau, en is het niet omdat hij een man is. Maar wanneer de man en de vrouw een soortgelijke achtergrond hebben en dezelfde baan, dan is er sprake van een echte loonkoof gebaseerd op discriminatie. En ja, helaas gebeurt dat dus nog steeds. Ook nu wij vrouwen al 100 jaar kunnen stemmen.

Verhoudingen

De verhoudingen wat betreft werk en werkuren tussen mannen en vrouwen zijn als volgt: vrouwen werken vaker parttime dan fulltime, namelijk: vrouwen werken gemiddeld 26 uur per week, mannen gemiddeld 36 uur per week. Dit komt uiteraard door het beeld dat de moeder moet zorgen voor de kinderen. Daarom gaan vrouwen vaker parttime werken dan fulltime. Daarnaast is het zo dat vrouwen vaker werkzaam zijn in de minder ‘goed betaalde’ vakgebieden, zoals: HR, zorg en administratie, marketing en communicatie en ga zo maar door. Bij mannen zie je vaker het tegenovergestelde, zij werken vaak in ‘goed betaalde’, technische, wetenschappelijke of IT-gerelateerde banen.

Same job

Oke dit is allemaal duidelijk en logisch. Maar hoe zit het dan als mannen en vrouwen dezelfde baan hebben? Vrouwen met dezelfde baan als mannen in de verkoop sector, verdienen tot €500 minder per maand. Bij leidinggevende banen zijn de verschillen nog groter, en in de financiële sector krijgen mannen gemiddeld een maandloon die €800 meer bedraagt dan vrouwen. Say what? Hoe kan dit? En waarom is dit zo oneerlijk?

Oplossingen

Een ding is zeker, hier moet absoluut verandering in gaan komen. Want dat vrouwen minder verdienen dan mannen wanneer zij dezelfde functie hebben, slaat natuurlijk nergens op. You go girls! Over het algemeen vinden bedrijven het alleen helaas erg lastig om toe te geven dat zij meedoen aan deze loonkloof. De methode van de loonkloof ligt namelijk ook onder vuur, omdat er vaak getwijfeld wordt aan de methode waarmee de loonkloof is berekend. Aangezien de loonkloof in strijd is met rechtvaardigheid, non-discriminatie en normen is er veel weerstand tegen dit fenomeen.

Girls support Girls

Het is als individu (vrouw) vaak erg lastig om iets aan dit probleem te kunnen veranderen. Het is namelijk een groepsprobleem. Maar dit betekent absoluut niet dat jij er niks van zou mogen zeggen als jij erachter komt dat een mannelijke collega van jou meer verdient dan jij. Zorg dat dit uitgezocht wordt binnen het bedrijf en er transparantie is. Is het zo dat de vrouwen inderdaad minder verdienen dan de mannen? Probeer elkaar te supporten, het zal niet makkelijk worden om hier iets aan te doen, maar de aanhouder wint.

Het kabinet

Het kabinet is ermee bezig om veranderingen te treffen wat betreft vrouwen en hun carrière. Zo willen zij er ten eerste voor zorgen dat vrouwen en mannen een gelijkere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Zo krijgen mannen en vrouwen even goede kansen op de arbeidsmarkt en kunnen vrouwen hogere functies gaan uitoefenen. Ten tweede willen zij de loondiscriminatie aanpakken. Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie, met daarin extra aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie bij sollicitaties, zwangerschapsdiscriminatie en toezicht en handhaving door de Inspectie SZW. Hierbij worden ook maatregelen voorbereid om beloningsdiscriminatie verder tegen te gaan.

Lees ook: Dit doen succesvolle vrouwen de laatste tien minuten van hun werkdag