We verlangen ernaar om leuk gevonden te worden en aantrekkelijk te zijn. Wanneer we hier niet in lijken te slagen, is dit een flinke domper voor onze eigenwaarde. Om dit te voorkomen, vertellen wij je welke dingen je minder aantrekkelijk maken. Deze zijn niet alleen gebaseerd op uiterlijk, maar ook zeker op het innerlijk.

Elegant young woman walking on the sidewalk at urban setting and looking back.

Weinig slaap

Wanneer je niet goed slaapt, zul je er minder aantrekkelijk uitzien. Hier is in 2010 onderzoek naar gedaan door Zweedse en Nederlandse onderzoekers. Zij namen foto’s van mensen die 8 uur hadden geslapen en mensen die al 31 uur niet hadden geslapen. De tweede groep, met een slaaptekort, werden gezien als minder gezond en ook minder aantrekkelijk. Het onderzoek is drie jaar later uitgebreider herhaald. De deelnemers zeiden dat de mensen met slaaptekort hangende oogleden hadden, rode ogen, donkere wallen en een bleke huid. Ook vonden zij deze groep er verdrietiger uitzien.

Slecht en gemeen

In 2014 is een Chinese studie uitgevoerd waarin onderzoekers mannen en vrouwen naar foto’s van elkaar lieten kijken. Zij hadden allemaal een neutrale uitdrukking. Sommige foto’s werden bestempeld als ‘netjes’ en ‘eerlijk’, maar andere foto’s als ‘slecht’ en ‘gemeen’. De deelnemers gaven de laagste cijfers aan de mensen die werden omschreven als ‘slecht’ en ‘gemeen’.

Onjuiste lichaamstaal

Je lichaamstaal zegt veel over jou als persoon. Onderzoekers van de University of California, Berkeley, Stanford University, the University of Texas at Austin, en Northwestern University maakten profielen voor mannen en vrouwen op een dating app. In de ene reeks werden de mannen en vrouwen getoond in een slechte lichaamshouding, zoals met de armen over elkaar of hangende schouders. Vervolgens werden in een andere reeks dezelfde mannen en vrouwen getoond terwijl ze zich groot maakten, ook wel de ‘power pose’ genoemd. Dit kan zijn met de armen omhoog of een uitgestoken arm om iets te pakken. Hieruit bleek dat deelnemers sneller voor iemand kozen die zich groot maakte. Met name de mannen die een zwakke lichaamshouding aannamen, werden slecht beoordeeld.

Stress

We hebben er allemaal weleens last van, maar het maakt je niet bepaald aantrekkelijk. In 2013 voerde Finse, Zuid-Afrikaanse, Britse, Letse en Estse wetenschappers een onderzoek uit en hieruit bleek dat vrouwen met veel van het stress-hormoon ‘cortisol’ in hun bloed als minder aantrekkelijk werden beschouwd door heteroseksuele mannen.

Te blij of trots overkomen

We schreven er al eerder over, maar mannen met een vrolijke uitstraling, worden als minder aantrekkelijk beschouwd. Terwijl vrouwen als aantrekkelijker worden gezien wanneer ze blijdschap vertonen. Trots wordt wel weer gezien als iets aantrekkelijks bij mannen, maar dit geldt niet voor vrouwen. De University of British Columbia voerde in 2011 een paar experimenten uit samen met duizend volwassenen. Deze mensen kregen foto’s te zien van mensen van het andere geslacht en zij moesten hen beoordelen op aantrekkelijkheid. Hieruit bleek dat mannen vrouwen met name aantrekkelijk vinden wanneer ze gelukkig lijken en niet wanneer ze trots overkomen. Bij vrouwen was het juist weer andersom.

Geen gevoel voor humor hebben

Humor is en blijft een belangrijke factor als het gaat om aantrekkelijkheid. Gevoel voor humor hebben is dus een sterke troef, dit is ook gebleken uit onderzoek van van de University of California in 2009. Uit deze studie blijkt dat het geslacht hierbij geen rol speelt. Weinig gevoel voor humor hebben, is voor zowel mannen als vrouwen een afknapper.

Lui zijn

In een onderzoek uit 2014 moesten studenten die zes weken lang een cursus archeologie volgden de eigenschappen van elkaar beoordelen. Dit werd aan het begin en het einde van de cursus gedaan. Hieruit bleek dat zelfs de studenten die aan het begin als ‘gemiddeld’ werden gezien nog minder aantrekkelijk werden wanneer ze ook nog als lui werden gezien. Hierbij kun je denken aan niet mee willen werken of niet hard werken.

Geur die te veel lijkt op of verschilt van denkbare partner

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen een partner zoeken van wie de geur niet te veel lijkt op of verschilt van de eigen geur. In 2006 voerde de University of New Mexico een onderzoek uit waarin ze heteroseksuele koppels verschillende vragen lieten beantwoorden. Dit ging om vragen als hoe aantrekkelijk ze hun partner vinden en met hoeveel mensen ze seks gehad hadden tijdens hun relatie. Ondertussen stonden de deelnemers DNA af uit hun mond, zodat dit onderzocht kon worden. Hierbij kwamen de onderzoekers erachter dat hoe meer de genen van koppels op elkaar leken, hoe meer ze geïnteresseerd waren in seks met anderen, buiten hun relatie om. Maar uit een ander onderzoek is weer gebleken dat we mensen vermijden die heel anders ruiken.

Oneerlijk zijn

Wanneer je aantrekkelijk gevonden wil worden, kun je leugens maar beter voorkomen. Oneerlijkheid is namelijk een grote afknapper voor zowel mannen als vrouwen. Tijdens een onderzoek, uitgevoerd in 2006, lazen deelnemers stukjes over mannen en vrouwen die werden omschreven als intelligent of juist dom, afhankelijk of onafhankelijk, en eerlijk of oneerlijk. Daarna beoordeelden de deelnemers deze personen op basis van criteria als hoe aantrekkelijk ze iemand vonden. Hieruit bleek dat eerlijkheid de enige eigenschap was die een enorme invloed had op hoe aantrekkelijkheid iemand werd gevonden.

Veel roken en drinken

Tijdens een onderzoek uit 2016 keken meer dan 200 heteroseksuele jonge, Belgische vrouwen naar foto’s en biografische beschrijvingen van jonge mannen. Wanneer er een man volgens zijn beschrijving regelmatig rookte, werd hij meteen als minder aantrekkelijk beschouwd dan de niet-rokers en gelegenheidsrokers. Dit was zeker het geval als het om een kandidaat ging voor een lange relatie. Gelegenheidsdrinkers werden aantrekkelijker beschouwd dan de niet-drinkers en regelmatige drinkers.

Onbescheidenheid

In een onderzoek uit 2014 werden twee experimenten gehouden waarin 200 heteroseksuele studenten keken naar de omschrijvingen en eigenschappen van een hypothetische medestudent. Hieruit bleek dat de bescheiden studenten een stuk interessanter werden voor de deelnemers aan dit onderzoek.

Andere politieke voorkeur

Uit onderzoek is gebleken dat onze politieke overtuiging van grote invloed is op wie we aantrekkelijk vinden. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2016 en hierbij kregen deelnemers informatie over de politieke voorkeur van een aantal mannen en vrouwen. Dit was gebaseerd op de Amerikaanse verkiezingen van 2012. Daarna keken deze deelnemers naar een foto en de bijbehorende biografische beschrijving van een persoon van het andere geslacht. Hieruit bleek dat vrouwelijke democraten een man veel aantrekkelijk vonden wanneer hij een aanhanger was van Obama. En mannen vonden vrouwen een stuk minder aantrekkelijk wanneer ze aan andere politieke voorkeur hadden. Maar ze vonden een vrouw ook niet perse aantrekkelijker wanneer ze dezelfde politieke voorkeur had. Dit laat zien dat het toch invloed heeft op de partnerkeuze van mensen.

Portrait of a beautiful young woman outdoors.