Expeditie Robinson is natuurlijk dé populaire televisieserie waarin deelnemers op een afgelegen eiland moeten zien te overleven. Maar soms kunnen er onverwachte wendingen plaatsvinden, zowel tijdens als na de opnames. Jaimie Vaes heeft haar ongenoegen geuit over de makers van het programma. Ze doelt op een belangrijk moment tijdens een proef die niet werd getoond in de uitzending. Oops!

Jaimie Vaes teleurgesteld in expeditie robinson
Bron: @jaimievaes

Jaimie Vaes over oneerlijke proef

In de één na laatste aflevering van Expeditie Robinson moesten Jaimie Vaes en haar mede-expeditielid Eva Simons meedoen aan een vuurproef. De uitdaging was om als eerste het touwtje dat boven de schaal hing door te branden. Hierdoor zou de winnaar toegang krijgen tot het samensmeltingsdiner vol lekkernijen. Helaas lukte het Eva niet om het vuur aan te steken vanwege problemen met haar firesteel, het essentiële gereedschap voor het maken van vuur.

Blijkbaar besloot Jaimie Vaes om Eva te helpen. Ze gooide zelfs haar eigen firesteel naar Eva in een poging om haar concurrentievoordeel te geven. “Ik gooi zelfs nog mijn firesteel naar Eva, omdat ik zoiets had van: dit voelt gewoon niet eerlijk. Want ik wist hoe graag ze wilde”, vertelde Jaimie later aan RTL Boulevard. Maarre, dit zien we helemaal niet terug tijdens de uitzending?

Hoewel Jaimie Vaes er blijkbaar alles aan deed om het spel eerlijk te laten verlopen, was ze teleurgesteld toen ze ontdekte dat dit moment niet werd getoond in de uitzending. “Ik vind het best wel jammer dat ze dat niet hebben laten zien, want ik had het haar echt van harte gegund”, vertelt Jaimie.

Een les voor de makers van Expeditie Robinson

De reactie van Jaimie roept vragen op over de transparantie van reality-tv-programma’s. Moeten alle gebeurtenissen en acties volledig worden getoond, zelfs als dit afwijkt van het gewenste narratief? Of moeten programmamakers de vrijheid hebben om selectief te zijn in wat ze wel en niet tonen? In dit geval lijkt het erop dat Jaimie haar goede daad geen plek kreeg in de uitzending omdat deze gebeurtenis mogelijk niet past binnen de aflevering en de rode draad rondom competitie.

Laten we hopen dat programmamakers in de toekomst meer openheid tonen en kijkers een eerlijk en compleet beeld geven. Want eh, mocht dit inderdaad waar zijn. Dan siert het Jaimie zeker wel!  Voor nu zullen we moeten accepteren dat sommige momenten buiten beeld blijven. Zelfs als ze volgens Jaimie Vaes en anderen juist wel de moeite waard zijn om te laten zien.