We stellen allemaal doelen voor onszelf: op het gebied van sporten, gezonder eten, liefde, vriendschap en veel doelen met het oog op ons werk. Deze doelen kunnen lange termijn doelen zijn of korte termijn doelen, maar één ding is zeker: we stellen ze allemaal. Maar met alleen het stellen van deze doelen zijn we er nog niet.

Je doel daadwerkelijk behalen

In het begin gaat het je waarschijnlijk makkelijk af om je aan bepaalde stappen te houden die je moet ondernemen om je doelen te bereiken. Na een tijdje komt het echter vaak voor dat we het einddoel weer wat meer uit oog verliezen en dan onze motivatie afneemt. Het wordt dan moeilijker voor je om bepaalde stappen te blijven ondernemen. Herkenbaar? Dit ‘probleem’ komt bij vele van ons voor en heeft volgens recent gedaan onderzoek alles te maken met het hebben van de juiste mindset.

mindset-doelen

Onderzoek

Onderzoekers van de University of Winnipeg en de University of Manitoba hebben geconcludeerd dat onze bronnen van motivatie gedurende de weg naar onze doelen veranderen. Ze hebben een serie van 5 experimenten gedaan waaruit bleek dat je in het beginstadium, dus wanneer je net je doel hebt gesteld, je geïnspireerd bent door je hoop. Je doet dan bepaalde dingen omdat je heel goed weet wat je doel is en dat je daar komt. Naar mate de tijd verstrijkt moeten we onze echter veranderen naar een andere mindset, willen we ons aan bepaalde stappen kunnen houden die nodig zijn om bij het doel te komen. Dit is de mindset waarbij je niet alleen maar bezig bent met je hoop maar juist met het voorkomen van negatieve uitkomsten of dingen die roet in het eten kunnen gooien. Verander dus naar mate je dichterbij je doel komt je mindset van enkel hopen naar het ‘beschermen’ van je doel. Vraag je bijvoorbeeld af welke dingen je nu beter niet kunt doen om je einddoel te beschermen. Meer over het onderzoek lees je hier.