Body Positivity lijkt echt iets van de laatste jaren te zijn. Tegenwoordig staan Instagram en Tiktok vol met foto’s en filmpjes over Body Positivity en selflove. Voor 2015 had nog bijna niemand van deze term gehoord. Tegenwoordig kan je juist bijna niemand meer vinden die de term juist nog níet kent. Toch bestaat Body Positivity al heel wat meer jaren dan wij ons kunnen bedenken. Dit is de geschiedenis van Body Positivity!

@pinterest
@pinterest

Body Positivity is niet alleen iets van de laatste jaren, dat komt omdat de beweging ook te maken heeft met emancipatie en feminisme. Al eerder werd er kritiek gegeven op het schoonheidsideaal, dit begon zelfs al in 1850! Weliswaar ging het toen niet op dezelfde manier als nu, maar het was al zeker aanwezig.

19e Eeuw

De allereerste keer dat vrouwen opkwamen voor hun eigen lichaam, was al in 1850! Op dat moment was de eerste feministische golf gaande, hierin ontstond ook de Victorian Dress Reform. In het Victoriaanse tijdperk, bekend uit onder andere de serie Bridgerton, moesten vrouwen zich elke dag in een veel te strak korset duwen. Het schoonheidsideaal was toen de wespentaille. Omdat (bijna) geen enkele vrouw deze wespentaille van zichzelf bezat, waren zij genoodzaakt veel te strakke korsetten te dragen. Hierdoor konden zij zich niet vrij bewegen. Maar nog erger was zelfs, dat zij hierdoor een gebrek aan zuurstof kregen en soms zelfs flauwvielen. Ze gingen daarom de strijd aan en vochten voor het feit dat ook vrouwen gewoon een broek zouden moeten kunnen dragen.

@bridgerton
@bridgerton

20e eeuw

Ook in de 20e eeuw, in 1967, werd gekeken naar meer gelijke kansen voor mensen met andere lichamen. In 1967 kwam het namelijk naar voren dat mensen met obesitas werden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Mensen met obesitas werden gediscrimineerd en hadden niet dezelfde kansen als mensen zonder obesitas. In reactie hierop schreef Lew Louderback het stuk ‘More people should be fat‘ in de Saturday Evening Post. Twee jaar later, in 1969 ontstond de National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA). Er ontstond een andere kijk op obesitas, volgens de schrijvers van het verdrag hoefde dik zijn niet automatisch een teken te zijn voor een slechte gezondheid. In datzelfde jaar ontstond ook het model Health At Every size. Voor gezondheid werd niet meer alleen gekeken naar omvang of BMI, maar naar andere factoren zoals bloeddruk.

In 1996 werd The Body Positive opgericht. Een psychotherapeut en een ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen maakten samen lesmateriaal. Dit lesmateriaal had als doel mensen te leren om goed in hun vel te zitten, zonder te hoeven diëten.

21e Eeuw

In laatste jaren zit de bekendheid van Body Positivity in een sneltreinvaart. Sociale media zorgden er niet alleen voor dat veel meer mensen de term leerden kennen, maar zorgden er ook voor dat de boodschap enigszins veranderde. De term werd een stuk breder en was niet meer alleen bedoeld voor het lichaam, maar representatie voor alle mensen, ondanks hun maat, leeftijd, ras, gender of beperking. De beweging kwam in 2013 in een stroomversnelling terecht toen model Tess Holiday haar Instagramaccount Eff your Beauty standards oprichtte. Ze diende een rake aanklacht in tegen het onrealistische ideaalbeeld waar vrouwen aan zouden moeten voldoen. Tegenwoordig bestaat de beweging uit veel individuen die op Instagram hun zoektocht naar zelfliefde en Body Positivity delen. Ze worden hierin gesteund door een grote online community.

Lees ook: Deze Instagram kanalen moet je volgen voor Body Positivity